logo Nasza Szkapa
logo Nasza Szkapa

Forum dyskusyjne

Czat

Szkapowicze

Nasze Szkapy

Nasze Stajnie

Spotkania

Galeria

Poradnik Szkapowy

Dla początkujących

Pytania i odpowiedzi

Tajemnica Join-up

Opracowania

Kącik artystyczny

Pomóż koniom

Linkownia

Strona główna

Najważniejsze akty prawneUstawa z 21.08.1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.)

Rozporządzenie Min. Rolnictwa z 28.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie Min. Rolnictwa z 07.10.1966 w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt

Rozporządzenie Min. Transportu z 30.06.1998 w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt.

Prawo o ruchu drogowym - wybrane artykuły (ust. z dnia 20.06.1997)

Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 02.09.2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625)

Rozporządzenie Min. Rolnictwa z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych (Dz. U. Nr 04.100.1020 z dnia 1 maja 2004 r.)

© 2006 Nasza Szkapa