logo Nasza Szkapa
logo Nasza Szkapa

Forum dyskusyjne

Czat

Szkapowicze

Nasze Szkapy

Nasze Stajnie

Spotkania

Galeria

Poradnik Szkapowy

Dla początkujących

Pytania i odpowiedzi

Tajemnica Join-up

Opracowania

Kącik artystyczny

Pomóż koniom

Linkownia

Strona główna

19. Podstawowe elementy ujeżdżenia - etapy szkolenia konia
'W procesie ujeżdżania konia można wyróżnić trzy zasadnicze etapy szkolenia.

Pierwszy etap - przyzwyczajania podjezdka do masy ciała jeźdźca. Konia nie mającego jeszcze nigdy jeźdźca na grzbiecie przyzwyczaja się stopniowo do nieznanego mu do tej pory obciążenia. Fazę tę musi przebyć każdy koń przeznaczony do jazdy wierzchem.

Drugi etap - zapoznanie dojezdka z pomocami (stawianie konia na pomoce). Fazę tę powinien przejść prawie każdy koń wierzchowy. Zanim żądać będziemy od konia posłusznego reagowania na pomoce, należy wzbudzić jego zaufanie do jeźdźca, stosując pomoce stopniowo i w sposób bardzo oględny. Koń, u którego starannie wyrobiono właściwą reakcję na pomoce, przygotowany jest praktycznie do wszechstronnego użycia. Jeśli ktoś nie rozumie i nie docenia tej zasady, najczęściej ją narusza.

Trzeci etap - obejmuje właściwą pracę ujeżdżeniową i dzieli się na dwa okresy, w których młodego konia już ustawionego na pomoce:
- przyzwyczaja się do posłuszeństwa,
- trenuje.

Konie przeznaczone do innych gałęzi jeździectwa rozpoczynają w tej fazie odpowiedni trening specjalistyczny.'

© 2006 Nasza Szkapa