logo Nasza Szkapa
logo Nasza Szkapa

Forum dyskusyjne

Czat

Szkapowicze

Nasze Szkapy

Nasze Stajnie

Spotkania

Galeria

Poradnik Szkapowy

Dla początkujących

Pytania i odpowiedzi

Tajemnica Join-up

Opracowania

Kącik artystyczny

Pomóż koniom

Linkownia

Strona główna

Pytania instruktorskie...zebrane przez Ewika i opracowane wspólnie przez Szkapowiczów.

1. Konie ras prymitywnych hodowane w Polsce
2. Urządzenia przystajenne dla koni
3. Dawki żywieniowe koni rekreacyjnych latem i zimą
4. Prawidłowy dosiad
5. Jazda w terenie - podstawowe zasady bezpieczeństwa
6. Charakterystyka koni zimnokrwistych
7. Morzysko(kolka), mięśniochwat, ochwat - objawy, przyczyny powstawania, postępowanie i zapobieganie
8. Przyrządzanie pasz i pory ich zadawania oraz pojenie
9. Pomoce jeździeckie i ich współdziałanie
10. Rodzaj przeszkód parkurowych
11. Najbardziej popularne w Polsce rasy koni gorącokrwistych - krótkie charakterystyki
12. Schorzenia w wyniku złej pielęgnacji konia - metody zapobiegania i leczenia
13. Stajnia - parametry techniczne, powierzchnia boksu i stanowiska, warunki higieniczne, wyposażenie
14. Ubiór do jazdy konnej (rekreacyjnej i sportowej)
15. Fazy skoku przez przeszkodę
16. Umaszczenia u koni
17. Schorzenia konia powstałe w wyniku urazów mechanicznych
18. Rodzaje ściółki, usuwanie obornika, prace porządkowe w stajni
19. Podstawowe elementy ujeżdżenia - etapy szkolenia konia
20. Przygotowanie jeźdźca i konia do skoków przez przeszkody - metodyka nauczania
21. Odmiany u koni na głowie i na kończynach
22. Nagwożdżenie, zagwożdżenie, zapoprężenie, podbitek - definicje, sposoby leczenia
23. Warunki dobrego pastwiska u koni
24. Postawa jeźdźca na koniu - najczęstsze błędy
25. Zasady prawidłowo dosiadu podczas najazdu na przeszkodę i w czasie skoku
26. Narządy zmysłów u konia
27. Odbicie kłębu, zatraty - zapobieganie, postępowanie, leczeni
28. Zasady obowiązujące przy wyprowadzaniu koni na pastwisko, metoda łapania koni
29. Pomoce przy ruszaniu i zmianie tempa
30. Organizacja i przeprowadzanie biegu myśliwskiego
31. Części ciała konia
32. Podstawowe zabiegi lecznicze - współpraca z lekarzem weterynarii
33. Sposoby rekreacyjnego użytkowania koni
34. Pomoce przy jeździe stępem i kłusem
35. Organizacja oraz zasady obowiązujące w czasie odbywania rajdów konnych
36. Charakterystyka dobrego pokroju u konia
37. Podstawowe wskaźniki fizjologiczne u koni (temp. ciała, tętno, oddech)
38. Codzienne i okresowe zabiegi pielęgnacyjne kopyt - współpraca z kowalem
39. Pomoce do zagalopowania
40. Organizacja i przeprowadzanie zawodów rekreacyjnych w skokach przez przeszkody
41. Najistotniejsze wady w budowie konia
42. Symptomy chorobowe u koni
43. Mechanizm resorujący kopyta, podkuwanie konia, hacele i ich zastosowania
44. Parada i półparada- sposób wykonania, zastosowanie
45. Olimpijskie i nieolimpijskie konkurencje jeździeckie - wymienić i scharakteryzować
46. Charakterystyka podstawowych chodów konia (stęp, kłus, galop, cwał)
47. Narowy i nałogi - przyczyny powstawani
48. Rząd jeździecki rekreacyjny - budowa siodła i uzdy. Rodzaje kiełzna
49. Cofanie konia
50. Charakterystyka konkurencji skoków przez przeszkody. Rodzaje konkursów
51. Krzyżowanie i fałszowanie podczas galopu
52. Podstawowe sposoby poskramiania koni.
53. Pomocnicze części rzędu jeździeckiego (nachrapnik, wytok, chambon, wypinacze - rodzaje, budowa, zastosowanie).
54. Kłus anglezowany i ćwiczebny
55. Charakterystyka konkurencji WKKW
56. Oznaki zadowolenia, zniecierpliwienia, zdenerwowania, strachu, przygnębienia u koni
57. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe
58. Zasady obowiązujące podczas jazdy na ujeżdżalni - najczęściej spotykane
59. Sposoby prowadzenia jazdy
60. Najważniejsze wiadomości o konkurencji ujeżdżenia
61. Zasady postępowania z koniem (zachowanie ostrożności, nawiązanie kontaktu, ocena nastroju konia)
62. Kolejność i sposób czyszczenia konia
63. Siodłanie i kiełznanie konia
64. Jazda w zastępie
65. Gimnastyka na koniu, ćwiczenia przygotowujące do jazdy konnej
66. Zakup i utrzymanie konia
67. Zasady żywienia koni i pasze stosowane w żywieniu
68. Czyszczenie i konserwacja rzędu jeździeckiego
69. Najczęściej wykonywane figury na ujeżdżalni za czołowym i indywidualnie
70. Systematyka nauczania ćwiczeń na lonży
71. Transport, załadunek i rozładunek koni
72. Pasze treściwe i objętościowe
73. Wsiadanie, zsiadanie oraz prowadzenie konia
74. Przykłady komend i zasady ich wykonywania
75. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi i użytkowania koniOdpowiedzi na pytania nr 5,14,15,39,49,63,73 opracowano na podstawie książek: Isabelle von Neumann-Cosel-Nebe, "Zrozumieć konia", wydawnictwo Delta; Kurt Hoffman, "Jazda konna dla początkujących", wydawnictwo Delta; Adam Królikiewicz, "Jeździec i koń w terenie i skoku", wydawnictwo Sport i Turystyka

Odpowiedzi na pytania nr 9,19,24 opracowano na podstawie książek: Wilhelm Museler, "Nauka jazdy konnej" PWRiL, Warszawa 2001

Odpowiedzi na pytania nr 3,8,23,72 opracowano na podstawie książki: "Żywienie koni" Ewald Sasimowski i Marian Jerzy Budzyński, PWRiL Warszawa, 1981

Odpowiedź na pytanie nr 69 opracowano na podstawie książki: Bronisław Skulicz, "Ujeżdżenie i skoki", Wyd. PWN, Warszawa1992 r.; Ewa Hordyńska, "O koniu i jeździe konnej", Wyd. JiK, Zbrosławice 1995 r.

Odpowiedź na pytanie nr 46 opracowano na podstawie książki: Colin Vogel, "Mój koń", Muza S.A., Warszawa 1997

Odpowiedź na pytanie nr 54 opracowano na podstawie książki: Mary Gordon Watson, "Nauka konnej jazdy w weekend", Wiedza i Życie, Warszawa 1996

Odpowiedź na pytanie nr 67 opracowano na podstawie książek: Ewald Sasimowski i Marian Jerzy Budzyński, "Żywienie koni", PWRiL Warszawa, 1981; J. Zwoliński, "Hodowla koni"

Odpowiedź na pytanie nr 13 opracowano na podstawie artykułu Romana Krzyżanowskiego, Dwutygodnik "Konie i rumaki" nr 16 (200) str.41-44.

Odpowiedzi na pytania nr 7,12,17,22,27,32,42,48 opracowano na podstawie książek: Kurt Hoffman, "Jazda konna dla początkujących", wydawnictwo Delta; Tim Hawcroft, "Koń. Rasy, pielęgnacja, wychowanie, tersura", wydawnictwo Ania, 1996; Tamas Flandorffer i József Hajas, "Jeździectwo - moje hobby", Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991

Odpowiedzi na pytania nr 16,21,31 opracowano na podstawie książek: Kurt Hoffman, "Jazda konna dla początkujących", wydawnictwo Delta; Martin Haller, "Rasy koni", Oficyna Wydawnicza MULTICO, 1997; Tamas Flandorffer i József Hajas, "Jeździectwo - moje hobby", Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991

Odpowiedź na pytanie nr 68 opracowano na podstawie książki: Christiane Gohl, "Rady dziadka masztalerza", Oficyna Wyd. Multico, Warszawa 2001 r.

Odpowiedź na pytanie nr 53 opracowano na podstawie książek: Wojciech Mickunas, "Trener radzi", Wyd. Open, Gorzów 2000; Bronisław Skulicz, "Ujeżdżenie i skoki", Wyd. PWN, Warszawa 1992; Ewa Hordyńska, "O koniu i jeździe konnej", Wyd. JiK, Zbrosławice 1995; Christiane Gohl, "Rady dziadka masztalerza", Oficyna Wyd. Multico, Warszawa 2001

Odpowiedzi na pytania nr 26,47 opracowano na podstawie książki: Isabelle von Neumann-Cosel-Nebe, "Zrozumieć konia", wydawnictwo Delta

Odpowiedzi na pytania nr 1,6,11,26 opracowano na podstawie książki: Martin Haller, "Rasy koni", MOficyna Wydawnicza MULTICO, 1997

Odpowiedzi na pytania nr 41,43,52 opracowano na podstawie książki: Tim Hawcroft, "Koń. Rasy, pielęgnacja, wychowanie, tersura", wydawnictwo Ania, 1996

Odpowiedź na pytanie nr 51 opracowano na podstawie książek: James Fillis, "Zasady Ujeżdżania"; Elwyn Hartley Edwards, "Księga koni"

Odpowiedź na pytanie nr 51 opracowano na podstawie książek: Linda Richardson, "Ujeżdżenie dla każdego" Linda Richardson; Adolf von Seefried, "Nauka jazdy konnej"Pytania na brązową odznakę jeździeckąOto pytania Pytania egzaminacyjne na Brązową Odznakę Jeździecką.
Odpowiedzi na nie można znaleźć w podręczniku "Akademia Jeździecka cz.1" Wacława Pruchniewicza. (to nie reklama, po prostu program szkolenia został opracowany przez PZJ na podstawie tej książki.


I. Koń - natura i zachowanie

1. Najważniejsze potrzeby konia wynikające z jego natury
2. Czy konie w naturalnych warunkach żyją samotnie czy w stadach ?
3. Jakie cechy posiada koń jako zwierzę stadne ?
4. W jaki sposób człowiek zapewnia koniowi wystarczającą ilość ruchu ?
5. Jaka jest najważniejsze cecha odżywiania się koni w naturalnych warunkach ?
6. Ile razy dziennie należy podawać koniowi paszę treściwą ?
7. Dlaczego koń powinien mieć stały dostęp do wody pitnej ?
8. Jakie warunki powinna spełniać dobra stajnia ?
9. Dlaczego w stajni należy regularnie myć okna ?
10. Czy stajnia powinna być zimą ogrzewana ?
11. Dlaczego konie są płochliwe ?
12. Co wyrażają oczy konia ?
13. Co oznaczają uszy konia położone płasko wzdłuż potylicy ?
14. Jak ustawione są uszy konia przyjaźnie nastawionego do otoczenia ?
15. Czego objawem są zwisające uszy u konia ?
16. Opisz objawy agresji u konia
17. Opisz objawy zadowolenia i zainteresowania konia
18. Opisz objawy apatii u konia
19. Co mogą oznaczać odgłosy wydawane przez konia ?
20. Kiedy koń kwiczy ?
21. Co może oznaczać, gdy koń odwraca się do nas zadem ?
22. Opisz pole widzenia konia
23. Dlaczego umiejętność obserwacji konia jest ważna dla bezpieczeństwa jeźdźca ?
24. Jak należy się zachowywać przebywając w stajni ?
25. Czego należy unikać podczas wykonywania wszelkich czynności przy koniach ?
26. Wobec jakich koni należy zachować szczególną ostrożność ?
27. W jakich okolicznościach konie mogą przejawiać szczególne zdenerwowanie lub agresję ?
28. Jak należy postępować z psami na terenie ośrodków jeździeckich ?
29. Dlaczego psy należy trzymać na smyczy ?


II. Obchodzenie się z koniem

1. Dlaczego należy uważać wchodząc do boksu ?
2. Jakie mogą być formy niebezpiecznego zachowania się konia ?
3. W którym miejscu najbezpieczniej przebywać obok konia ?
4. Co to jest martwe pole widzenia konia ?
5. Wymień bezpieczne miejsca podczas pielęgnacji konia
6. Co należy zrobić przed wejściem do boksu lub stanowiska ? 7. Czym grozi gwałtowne wejście do boksu lub stanowiska ?
8. Co oznacza czerwona wstążeczka wpleciona w grzywę lub ogon konia ?
9. Z której strony podchodzimy do konia wchodząc po raz pierwszy do stanowiska ?
10. Jak należy prawidłowo przejść na prawą stronę konia w stanowisku ?
11. Jak przechodzimy w boksie na prawą stronę konia ?
12. Dlaczego nie należy przechodzić w stanowisku pod szyją konia ?
13. W jaki sposób nawiązujemy fizyczny kontakt z koniem ?
14. Dlaczego po wejściu do stanowiska należy konia poklepać lub pogłaskać ?
15. Opisz poprawne nakładanie kantara
16. Jak prawidłowo należy przytrzymać głowę konia ?
17. Po której stronie należy stać przy nakładaniu kantara ?
18. Opisz poprawne wyprowadzanie konia z szerokiego stanowiska
19. Opisz poprawne wyprowadzanie konia z wąskiego stanowiska
20. Na co trzeba uważać wycofując konia ?
21. Jak poprawnie wyprowadzić konia z boksu ?
22. Wymień podstawowe zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu konia w ręku
23. Dlaczego prowadząc konia nie wolno owijać końca uwiązu wokół ręki ?
24. W którym miejscu powinien znajdować się człowiek prowadzący konia ?
25. Jak trzymamy wodze prowadząc konia w ogłowiu wędzidłowym ?
26. Jakie buty należy włożyć przystępując do przeprowadzania koni w ręku ?
27. Dlaczego nie należy prowadzić naraz więcej, niż jednego konia ?
28. Czy koń puszczony na wybieg powinien mieć wkręcone hacele ?
29. Dlaczego wyprowadzanie koni na wybieg niesie ze sobą ryzyko ?
30. Czy można przywiązać konia za wodze ?
31. Jaki sprzęt jest potrzebny, by poprawnie i bezpiecznie przywiązać konia ?
32. Co to jest węzeł bezpieczeństwa ?
33. Dlaczego nie należy wiązać konia do elementów pionowych (np. drzewa, słupa, itd.) ?
34. Co to jest karabińczyk bezpieczeństwa ?
35. W jakiej kolejności podnosimy koniowi kończyny podczas czyszczenia kopyt ?
36. Opisz poprawne podniesienie lewej przedniej kończyny
37. Co mówimy do konia przy podnoszeniu kończyny ?
38. W jaki sposób należy stanąć przy koniu aby podnieść prawą tylną kończynę ?
39. Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować podnosząc kończyny konia ?
40. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia
41. Czy konia należy czyścić w boksie lub stanowisku ?
42. Dlaczego należy unikać czyszczenia konia w boksie lub stanowisku ?
43. Wymień czynności wykonywane podczas pielęgnacji konia
44. Do czego służy metalowe zgrzebło ?
45. Dlaczego ważna jest staranna pielęgnacja kopyt ?
46. Co należy do codziennej pielęgnacji kopyt ?
47. Po co podkuwa się konie ?
48. Jak często powinno się przekuwać konie ?
49. Co to są hacele ?
50. W jakim celu stosujemy bandaże i ochraniacze ?
51. W jakim celu stosuje się kalosze dla koni ?
52. Dlaczego bandażowanie kończyn wymaga wiedzy i doświadczenia ?
53. Jakie jest uzasadnienie stosowania derek dla koni ?
54. Wymień przynajmniej 4 rodzaje derek


III. Cechy wpływające na użytkowość konia

1. Wymień najbardziej istotne cechy wpływające na wartość użytkową konia
2. Wymień przynajmniej trzy cechy świadczące o dobrym zdrowiu konia
3. Co to są nałogi stajenne u koni ? Wymień przynajmniej dwa
4. Co to są narowy koni ?
5. Wymień kilka znanych Ci niebezpiecznych narowów koni.
6. Wskaż na rysunku następujące części ciała konia: kłąb, łopatkę, łokieć, nadgarstek, lędźwie, puzdro, kolano, słabiznę, guz biodrowy, guz kulszowy, staw skokowy, nadpęcie przedniej kończyny, pęcinę tylnej kończyny
7. Wymień (idąc od góry w dół) poszczególne odcinki zewnętrznej budowy przedniej kończyny konia
8. Wymień rogowe twory skóry u konia
9. Opisz budowę puszki kopytowej widzianej od spodu
10. W których miejscach u konia występują włosy ochronne ?
11. Jak poprawnie nazywamy barwę okrywy włosowej konia ?
12. Jakie znasz podstawowe maści koni ?
13. Jakiego koloru grzywę i sierść ma koń gniady ?
14. Czym różni się maść kasztanowata od maści gniadej ?
15. Jakiego koloru skórę mają konie siwe ?
16. Co to są odmiany ?
17. Co to jest latarnia ?
18. Co to jest żabi pysk ?


IV. Utrzymanie i żywienie

1. Jakie minimalne wymiary powinien mieć boks dla konia ?
2. Jakie wymiary powinno mieć stanowiska dla koni ?
3. Jaki sposób utrzymywania koni jest dla nich lepszy - w boksach czy w stanowiskach ?
4. Co powinno znajdować się w każdym boksie ?
5. Co może być dla koni niebezpieczne w stajni ?
6. Na co trzeba zwracać uwagę umieszczając kilka koni w sąsiadujących boksach ?
7. Jakie znaczenie ma regularne dbanie o czystość ściółki w boksie ?
8. Jakie konsekwencje dla zdrowia konia może mieć brudna ściółka ?
9. Jakie materiały najczęściej stosuje się jako ściółkę dla koni ?
10. Co uzasadnia stosowanie trocin jako ściółki ?
11. Dlaczego stosowanie ściółki z trocin może być niekorzystne ?
12. Przedstaw ogólny podział na grupy pasz dla koni
13. Co jest najbardziej wartościową paszą objętościową dla koni ?
14. Wymień przynajmniej trzy znane Ci pasze objętościowe
15. Wymień kilka (przynajmniej 3) znane Ci pasze treściwe
16. Co to jest mesz ?
17. Które ze zbóż najczęściej stosujemy w żywieniu koni ?
18. Czy jakość paszy ma znaczenie w żywieniu koni ?
19. Od czego zależy dobór dawki pokarmowej dla konia ?
20. Czy ilość pracy wykonywanej przez konia ma znaczenie w jego żywieniu ?
21. Ile razy dziennie należy karmić konia ?
22. Podaj orientacyjną ilość paszy treściwej i objętościowej dla umiarkowanie pracującego konia o wadze 500 kg.
23. Kiedy podajemy najwięcej paszy objętościowej ?
24. W jakiej kolejności należy podawać pasze koniowi ?
25. Czy konia należy poić przed czy po karmieniu ?
26. Czy koń powinien mieć stały dostęp do wody pitnej ?
27. Jak należy się zachowywać w stajni podczas karmienia koni ?
28. Po jakim czasie od karmienia można konia wykorzystać do pracy ?
29. Jaki rodzaj paszy należy ograniczyć w dni wolne od pracy ?
30. Czy podanie koniowi spleśniałego siana może być szkodliwe ?
31. Czy skoszona trawa może być podana na drugi dzień ?
32. Czy koniom należy codziennie zmieniać pasze dla urozmaicenia diety ?


V. Zdrowie konia
1. Jakie cechy zewnętrznego wyglądu konia mogą świadczyć o jego złym stanie zdrowia ?
2. Jakie zachowania konia mogą świadczyć o złym stanie zdrowia zwierzęcia ?
3. Czy brak chęci do pracy i ospałość u konia jest jedynie objawem jego lenistwa, czy może również świadczyć o chorobie ?
4. Czy częste tarzanie się konia i grzebanie kończynami powinno zaniepokoić opiekuna lub właściciela konia ?
5. Przeciwko jakim chorobom przeprowadza się szczepienia profilaktyczne u koni ?
6. Dlaczego ważne jest przestrzeganie terminów szczepień ?
7. W jakim celu odrobacza się konie ?
8. Jak często powinno się odrobaczać konie ?
9. Kto powinien wykonywać zabiegi szczepień i odrobaczania koni ?
10. Wymień najważniejsze środki i materiały, które powinny znajdować się w każdej apteczce stajennej.
11. Wymień kilka najczęściej stosowanych środków dezynfekujących
12. Dlaczego w apteczce powinna znajdować się dutka ?
13. Jakie informacje powinny znajdować się w widocznym miejscu przy apteczce weterynaryjnej ?
14. Kto może dysponować lekami weterynaryjnymi ?
15. Wymień przynajmniej cztery okolice ciała konia, których obserwacja może dostarczyć informacji o samopoczuciu lub zdrowiu konia.
16. Jakie zmiany na grzbiecie konia powinny wzbudzić Twój niepokój ?
17. Jakie zmiany chorobowe można stwierdzić dotykając i oglądając okolice ścięgien kończyn konia ?
18. Czy sposób pobierania paszy przez konia może świadczyć o jego chorobie ?
19. Jakie niepokojące zmiany można zauważyć oglądając kopyta konia ?
20. Okolice występowania zmian chorobowych
21. W którym miejscu występują zmiany związane z zapoprężeniem ?
22. W którym miejscu najczęściej występuje gruda ?
23. W którym miejscu występuje zmiana zwana pipakiem ?
24. Wymień kilka znanych Ci chorób i urazów skóry konia
25. Co oznacza, że koniowi gniją strzałki ?
26. Wymień kilka schorzeń lub urazów kopyt konia
27. Jak nazywamy narośl kostną na kościach kończyn konia ?
28. Jak inaczej określamy schorzenie nazywane chorobą poświąteczną i jakie są jego przyczyny ?
29. Wymień kilka najczęstszych objawów kolki (morzyska).
30. Czy konie chorują na grypę ?
31. Jaki jest najskuteczniejszy sposób zapobiegania grypie koni ?
32. Jakie są najczęstsze przyczyny kontuzji i urazów koni ?
33. Dlaczego wiedza jeźdźców o podstawach profilaktyki weterynaryjnej (czyli wiedzy o zapobieganiu chorobom) może mieć wpływ na ich wyniki sportowe i satysfakcję z uprawiania jazdy konnej ?


VI. Wyposażenie konia wierzchowego

1. Z jakich zasadniczych części składa się ogłowie (tręzla) wędzidłowe ?
2. Wymień i wskaż na planszy podstawowe części składowe ogłowia wędzidłowego z nachrapnikiem hanowerskim
3. Z jakich najważniejszych części składa się wędzidło ?
4. Z jakich materiałów najczęściej wykonuje się wędzidło ?
5. Podaj punkty ucisku (oddziaływania) wędzidła na konia
6. Wymień kilka (co najmniej 4) znanych Ci rodzajów wędzideł
7. W jaki sposób grubość wędzidła wpływa na siłę jego oddziaływania ?
8. W jaki sposób jeździec oddziałuje na wędzidło ?
9. Wymień kilka (przynajmniej 3) znane Ci rodzaje nachrapników
10. W jakim celu stosuje się nachrapniki ?
11. Wskaż następujące części siodła sportowego: terlica (szkielet), przedni łęk, krawędź tylnego łęku, siedzisko, zaczep puśliska (zamek), skrzydełko, puślisko, strzemię, tybinka, podtybinka, poduszki, wyściółka, poduszka kolanowa, popręg ze sprzączkami, przystuły.
11. Co to jest zaczep zatrzaskowy puśliska ?
12. Do czego służy czaprak ?
13. Z jakich materiałów najczęściej wykonuje się czapraki ?
14. Co to są bezpieczne strzemiona ?
15. Jakie znasz dwa podstawowe typy siodeł ?
16. Wymień kilka (przynajmniej 3) znane Ci rodzaje siodeł
17. Wymień podstawowe typy siodła sportowego i podaj różnice w ich budowie.
18. Dlaczego sprzęt jeździecki wymaga regularnej konserwacji ?
19. Na czym polega pielęgnacja sprzętu ?
20. W jaki sposób konserwuje się części skórzane ?
21. Czy zużyty olej samochodowy nadaje się do konserwacji siodła ?
22. Dlaczego nie należy suszyć skórzanych części sprzętu na grzejnikach lub na słońcu ?

23. W jaki sposób konserwujemy metalowe części sprzętu ?


VII. Przygotowanie do jazdy

1. Jakie podstawowe elementy ekwipunku powinien posiadać każdy jeździec ?
3. Jakich butów nie należy używać do jazdy konnej ?
4. Co to jest kamizelka ochronna ?
5. Czy osoby pełnoletnie mają prawo jeździć bez toczków ?
6. Jakie podstawowe cechy powinien mieć poprawny strój do jazdy konnej ?
7. Jak należy zabezpieczyć długie włosy ?
8. Czy biżuteria może stanowić dodatkowy element stroju jeźdźca ?
9. Jak prawidłowo przenosimy ogłowie ?
10. Jak prawidłowo przenosimy siodło ?
11. Co należy zrobić z siodłem, gdy wykonujemy przy koniu inne czynności ?
12. Na co należy uważać, wieszając siodło na drzwiach boksu ?
13. Czy koniowi stojącemu w stanowisku (na uwięzi) najpierw zakładamy ogłowie czy siodło ?
14. Który element rzędu zakładamy najpierw koniowi, który stoi w boksie ?
15. Opisz i zademonstruj prawidłowe kiełznanie konia.
16. Jak ciasno należy zapinać podgardle ?
17. Jak należy dopasować nachrapnik hanowerski ?
18. Jak należy dopasować nachrapnik polski lub kombinowany ?
19. Dlaczego każdy koń w stajni powinien mieć swoje ogłowie ?
20. Czy ma znaczenie, które siodło z siodlarni weźmiemy dla naszego konia ?
21. Z której strony podchodzimy do konia z siodłem podczas siodłania ?
22. Co należy sprawdzić przed nałożeniem siodła ?
23. W jakim celu przygładzamy sierść konia na grzbiecie przed nałożeniem siodła ?
24. W jaki sposób prawidłowo nakładamy siodło ? Zademonstruj
25. W którym miejscu powinien znajdować się popręg siodła ?
26. Dlaczego zalecane jest przejście na prawą stronę konia podczas siodłania ?
27. Z której strony należy iść prowadząc konia ?
28. Dlaczego prowadząc konia należy wcześniej podciągnąć strzemiona ?
29. W której ręce trzymamy wolny koniec wodzy podczas prowadzenia konia ?
30. W jakim przypadku podczas prowadzenia konia nie zdejmujemy wodzy z szyi konia ?
31. W którą stronę zawracamy prowadząc konia ?
32. Jakie czynności należy wykonać przed przystąpieniem do wsiadania na konia ?
33. W jaki sposób należy ustawić konia by bezpiecznie go dosiąść ?
34. W jaki sposób regulujemy długość puślisk stojąc obok konia ?
35. Z której strony konia wsiadamy ?
36. W jaki sposób należy stanąć przy koniu podczas wsiadania ?
37. Co robimy z batem wsiadając na konia ?
37. Podaj, jakie najczęstsze błędy popełnia się podczas wsiadania ?
39. W jaki sposób sprawdza się dopasowanie długości puślisk siedząc na koniu ?
40. Czy jeździec może samodzielnie wyregulować długość puślisk siedząc w siodle ?
41. W jaki sposób należy prawidłowo regulować długość puślisk z siodła ?
42. Na co należy zwrócić uwagę dokonując regulacji puślisk ?
43. Czy siedząc na koniu można dociągać popręg ?
44. Czy popręg lepiej dociągać w "stój" czy w stępie ?
45. W jaki sposób prawidłowo dociągamy popręg z siodła ?
46. Jakich błędów nie wolno popełnić dociągając popręg z siodła ?
47. Czy prawidłowo dociągnięty popręg przeszkadza koniowi w oddychaniu ?
48. Jak należy prawidłowo ustawić konia do zsiadania na ujeżdżalni ?
49. Opisz jeden ze sposobów zsiadania z konia.
50. Jakich błędów należy się wystrzegać podczas zsiadania z konia ?
51. Gdzie należy rozsiodłać konia ?
52. W jakiej kolejności zdejmujemy z konia części rzędu podczas rozsiodłania w boksie ?
53. Na co należy uważać opuszczając odpięty popręg ?
54. Które części ogłowia rozpinamy podczas zdejmowania uzdy ?
55. Co należy zrobić po zdjęciu ogłowia, a przed zdjęciem siodła w stanowisku ?
56. Na co musimy uważać zdejmując ogłowie ?


VIII. Zasady zachowania na ujeżdżalni

1. Jak należy się zachować wjeżdżając lub wchodząc na ujeżdżalnię ?
2. Kto odpowiada za porządek i dyscyplinę na ujeżdżalni ?
3. Kto może przebywać na ujeżdżalni podczas jazdy ?
4. W jakiej sytuacji psy mogą biegać po ujeżdżalni podczas jazdy ?
5. W którym miejscu na ujeżdżalni powinno odbywać się wsiadanie, zsiadanie i dociąganie popręgów ?.
6. Jaki jest minimalny dopuszczalny bezpieczny odstęp pomiędzy końmi ?
7. W jaki sposób wymijają się jeźdźcy poruszający się w przeciwnych kierunkach ?
8. W jakiej odległości od zbliżającego się konia powinien zjechać ze śladu jeździec ustępujący pierwszeństwa ?
9. Kto ma pierwszeństwo na ujeżdżalni - zastęp wspólnie ćwiczących jeźdźców czy pojedynczy jeźdźcy ?
10. W którym miejscu nie należy przechodzić do stępa i zatrzymywać się podczas jazdy kilku jeźdźców na ujeżdżalni ?
11. Co to jest "drugi ślad" ?
12. Kto ma pierwszeństwo na ujeżdżalni ?
13. Czy jeźdźcy początkujący lub zaawansowani mają na ujeżdżalni jakieś szczególne przywileje ?
14. Jakie są dwa podstawowe rodzaje jazdy na ujeżdżalni ?
15. Na czym polega jazda w zastępie ?
16. Jakie znasz sposoby jazdy w zastępie ?
17. Na czym polega jazda "na ogonach" ?
18. W jaki sposób jeździec może się zorientować, że jedzie jedną lub dwie długości konia za koniem poprzedzającym ?
19. Na czym polega jazda "w podzieleniu" ?
20. Na czym polega jazda dowolna ?
21. Co to są figury na ujeżdżalni ?
22. Jakie wymiary ma plac do podstawowego szkolenia ?
23. W jaki sposób oznacza się położenie punktów na czworoboku ?
24. Wymień podstawowe, najczęściej wykonywane figury na ujeżdżalni.
25. Co to jest wolta i od czego zależy jej średnica ?
26. Podaj średnice dużego i małego koła.
27. Jakie wymiary ma duży czworobok ?


IX. Teoria jazdy konnej
1. Co powinno cechować każdego, kto chce być dobrym jeźdźcem ?
2. Czy wyszkolenie jeźdźca ma znaczenie dla konia ?
3. Co jest najważniejszym celem szkolenia jeździeckiego ?
4. Czy początkujący jeździec, którego interesuje ujeżdżenie może poprzestać jedynie na ćwiczeniach na ujeżdżalni i czworoboku ?
5. Jakiego konia powinien wybrać początkujący jeździec: młodego, czy starszego, dobrze wyszkolonego ?
6. Jakie są rodzaje dosiadu ?
7. Jak inaczej określa się dosiad ujeżdżeniowy ?.
8. Przez które punkty ciała jeźdźca siedzącego poprawnie dosiadem podstawowym można poprowadzić pionową linię ?
9. Jak głęboko stopy powinny być wsunięte w strzemiona ?
10. Która część ciała jeźdźca stanowi jego najniższy punkt ?
12. Jakie powinno być prawidłowe ułożenie przedramion jeźdźca ?
13. W jaki sposób powinny być ułożone łydki jeźdźca ?
14. Jak powinny być ułożone dłonie jeźdźca ?
15. Wymień najczęstsze błędy dosiadu ?
16. Opisz krótko i podaj najczęstsze przyczyny dosiadu fotelowego
17. Opisz krótko i podaj najczęstsze przyczyny dosiadu widłowego
18. Dlaczego nie należy się garbić na koniu ?
19. Podaj przyczyny błędów dosiadu ?
20. Czy dopasowanie długości puślisk ma znaczenie dla poprawnego dosiadu ?
21. Opisz półsiad
22. Na czym polega jazda kłusem anglezowanym ?
23. Czy jazda kłusem anglezowanym jest właściwa dla początkujących jeźdźców ?
24. Wymień najczęstsze błędy popełniane podczas jazdy kłusem anglezowanym.
25. Co oznacza pojęcie "zmiana nogi w kłusie anglezowanym" ?
26. Na którą nogę należy anglezować jadąc na ujeżdżalni lub po łukach ?
27. Co to są pomoce jeździeckie ?
28. Wymień naturalne pomoce jeździeckie.
29. Które z naturalnych pomocy jeździeckich mają działanie aktywizujące, a które wstrzymujące ?
30. Czy naturalne pomoce jeździeckie działają oddzielnie, czy też współdziałają ze sobą ?
31. W jaki sposób oddziaływuje na konia ciężar jeźdźca ?
32. Na czym polega tzw. "napinanie krzyża" ?
33. Jakie wyróżniamy działanie łydek na boki konia ?
34. W którym miejscu powinna naciskać łydka aktywizująca ?
35. W którym miejscu powinna oddziaływać łydka przesuwająca ?
36. Czy łydka przesuwająca i ograniczająca leżą w tym samym miejscu ?
37. Jakie jest zadanie łydki ograniczającej ?
38. W jakich okolicznościach łydka działa uderzeniem (kopnięciem) na boki konia ?
39. Opisz prawidłowy sposób trzymania wodzy.
40. Jaka jest najważniejsza zasada oddziaływania wodzy ?
41. Jakie są rodzaje oddziaływania wodzami ?
42. Na czym polega wstrzymujące działanie wodzy ?
43. Jaka jest najważniejsza zasada wstrzymującego działania wodzy ?
44. W jaki sposób działa wodza wskazująca kierunek w bok ?
45. Na czym polegają najczęstsze błędy w używaniu pomocy wynikające z natury jeźdźca ?
46. Na czym polega wyczucie jeździeckie ?
47. Wymień pomocnicze środki służące do porozumiewania się z koniem.
48. Do czego służą środki pomocnicze ?
49. Jaka jest najważniejsza cecha używanego głosu ?
50. Jaka jest najważniejsza rola głosu ?
51. Jaka jest różnica pomiędzy batem ujeżdżeniowym a palcatem ?
52. W którym miejscu działamy zazwyczaj na konia batem ?
53. Do czego są potrzebne jeźdźcowi ostrogi ?
54. Kto może używać ostróg ?
55. Co oznacza pojęcie "kontakt" ?
56. Co oznacza pojęcie "jazda na długiej wodzy" ?
57. Co oznacza pojęcie "jazda na swobodnej wodzy" ?
58. Co to jest "półparada" ?
59. W jakim celu stosujemy półparady ?
60. Co to jest "parada" ?
61. Jakie pomoce stosujemy w całej paradzie (zatrzymaniu) ?
62. Czy przy zatrzymaniu wodza działa wstecz ?
63. Co oznacza pojęcie "ustawienie" ?
64. Co oznacza pojęcie "zgięcie" ?
65. Opisz pomoce potrzebne do prawidłowej jazdy po łuku.
66. W którą stronę powinien być zgięty koń idący po łuku w lewo ?
67. Którą kość siedzeniową jeździec bardziej obciąża na zakręcie ?
68. Wymień podstawowe chody konia ?
69. Ile taktów słychać podczas ruchu konia stępem na twardym podłożu ?
70. Opisz, jak koń stawia nogi w stępie.
71. Jakie rodzaje stępa rozróżniamy ?
72. Opisz pomoce stosowane do ruszania stępem ze "stój"
73. Opisz pomoce stosowane w ruchu podczas jazdy stępem.
74. Podaj krótką charakterystykę kłusa.
75. Opisz sposób stawiania przez konia nóg w kłusie.
76. Jakie wyróżnia się rodzaje kłusa ?
77. Jakie pomoce stosujemy przy ruszaniu kłusem ?
78. Jakie pomoce stosujemy podczas jazdy kłusem ?
79. Opisz w skrócie galop.
80. Co to jest "foule" ?
81. Jaka jest kolejność stawiania nóg podczas galopu z prawej nogi ?
82. Na którą nogę należy galopować jadąc po ujeżdżalni w lewo ?
83. Opisz w skrócie pomoce potrzebne do zagalopowania z prawej nogi.
84. Jaka jest najważniejsza zasada działania pomocy w galopie ?.
85. Jakie rozróżnia się rodzaje galopu ?
86. Jaki warunki jeździec musi spełnić, by rozpocząć naukę skoków przez przeszkody ?
87. Wymień rodzaje przeszkód parkurowych
88. Co to jest szereg przeszkód ?
89. Co to jest linia przeszkód ?
90. Co to jest ustawienie przeszkód na skok-wyskok ?


X. Wyjazdy w teren

1. Kto może brać udział w konnych wyjazdach w teren ?
2. Którzy jeźdźcy mogą poruszać się konno po drogach publicznych ?
3. Jak należy się zachować mijając rowerzystów, pieszych, bawiące się dzieci itp. ?
4. Jak należy się przygotować do jazdy po zmroku ?
5. Czy jadąc w teren należy zabrać ze sobą telefon komórkowy ?
6. Jakich zasad należy przestrzegać podczas jazdy w zastępie w terenie ?
7. W jaki sposób prowadzący jeździec może wydawać polecenia grupie ?
8. Co oznacza prawa ręka wyprostowana i podniesiona do góry ?
9. Jak wygląda sygnał ręką "NA PRAWO !" i jak należy wykonać tę komendę ?
10. Którą ręką i w jaki sposób wydaje się komendę "NA LEWO !" ?
11. W jaki sposób pokonujemy wjazdy (podjazdy) w terenie ?
12. W jakim chodzie wjeżdżamy na długie podjazdy ?
13. Jak należy się zachować na stromym zjeździe ?
14. Dlaczego nie należy przejeżdżac przez głębokie kałuże ?
15. W jaki sposób należy się poruszać po drogach publicznych ?
16. W jaki sposób należy prawidłowo przekraczać drogę publiczną ?


XI Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w jeździectwie

1. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków związanych z jeździectwem ?
2. Jakie niewłaściwe zachowania w stajni i podczas jazdy mogą być przyczyną wypadku ? Wymień co najmniej trzy przykłady.
3. Jaki sprzęt jeździecki może być przyczyną wypadku ?
4. Jakie błędy spowodowane słabymi umiejętnościami jeździeckimi mogą powodować wypadki ? Wymień co najmniej trzy przykłady.
5. Czy w stajni powinna być apteczka pierwszej pomocy medycznej ?
6. Czy w przypadku upadku z konia jeździec nie może samodzielnie wstać należy go postawić na nogi i pomóc dosiąść konia ?
7. W jaki sposób można stwierdzić czy osobie poszkodowanej bije serce ?
8. Jakie czynności składaj się na reanimację osoby nie dającej oznak życia ?
9. W jakim czasie należy podjąć reanimację od momentu wypadku na skutek którego poszkodowany stracił przytomność i nie daje oznak życia (zatrzymanie oddechu i akcji serca) ?
10. Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachowywać wyjeżdżając w teren ?
11. Dlaczego znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego jeźdźca ?

© 2006 Nasza Szkapa